Milan Vilč Trio & Darina Krygiel
p r o f i l y


Milan Vilč Trio působí na opavské jazzové scéně již řadu let. K jeho repertoáru patří nejen známé
i méně známé jazzové standardy ale i sou-
časná a vlastní tvorba.
Milan Vilč, MUDr., opavský jazzman, původním povoláním lékař, spolupracuje s mnoha hudebníky. Často vystupuje v duetu s různými zpěváky nebo
s basistou Vladimirem Třicátným, širokou škálu možností mu dávají rovněž vystoupení v duetu
s bubeníkem a vibrafonistou Jiřím Bučánkem.
Vyučuje také hudbu na Lidové konzervatoři v Ostravě.
Vladimír Třicátný hraje na basu i na akustickou basovou kytaru. Volně se pohybuje ve více hudebních žánrech jako jsou rock, jazz, blues a klasická hudba.
19 let pracoval v krnovských Varhanách na provoze elektrofonika, až do doby, kdy tento provoz byl vinou privatizace ukončen. Poté další tři roky vyráběl soukromě zakázkové baskytary. Doma je v Krnově.
Jiří Bučánek vystudoval konzervatoř a vysokou hudební školu. Mladý a všestranný hudebník působí
v mnoha hudebních uskupeních. Hraje na několik nástrojů, přednost dává bicím a vibrafonu. Pracuje jako učitel hudby v ZUŠ v Ostravě-Porubě. Pochází
z Vítkova.
Darina Krygiel navázala spolupráci s Milan Vilč Triem v roce 2015. Je povoláním výtvarnice, ale hudba zaujímá v jejím životě čím dál tím větší prostor. Více než sedm let spolupracovala s havířovskou kapelou Sunday Jam Trio (později Sunday Swing Trio). Své hudební vzdělání si doplňuje na ostravské Lidové konzervatoři, kde se věnuje studiu jazzového zpěvu.
Ve svém repertoáru má kromě jazzových standardů
i několik písní vlastní tvorby.

Darina Krygiel v ý t v a r n i c e : darina.krygiel.cz